WelFur

Stemplet WelFur

Welfur er et stempel som afspejler kvaliteten i dyrevelfærd. Med Welfur har man en garanti for at dyrerne har haft de rette betingelser efter gældende regler. Med udgangspunkt i mink, skal man huske på at de er et produktionsdyr. Hvad enten man er for eller imod minkbranchen er det vigtigt for videre læsning her på siden, at omfavne konceptet produktionsdyr.

Eksemplet

Læs med åbent sind og indlevelse følgende

Lad os tage udgangspunkt i andre dyr. For diversitetens skyld, lad os sige en kakerlak og en sommerfugl.

welfur mink1

welfur mink2

Disse to insekter er begge skabt af celler og er et resultat af evolutionen. Begge har lige ret til at være her, men alligevel ser vi helst kun den ene af dem. Hvorfor er det sådan? Er det fordi at man synes at den ene ser mere sød ud end den anden og derfor fortjener et liv?

Sommerfuglen med et formål

Der er en historie om at der findes en sommerfugl i sydamerika som har støv på vingerne som kan helbrede kræft. For at det skal virke er det nødvendigt at samle et utrolig stort antal. Selvom sommerfugle er flotte, ville du så kunne retfærdiggøre at opdrætte disse insekter under ordnede forhold for at kunne helbrede dit kræftsyge, for effektens skyld lad os sige, barn?

Hvad nu hvis sommerfuglene fik den plads de havde brug for - ikke som Amazonas regnskove vel at mærke - men tilstrækkelig plads til at de kunne flyve en lille runde? Hvad hvis de havde lidt underholdning? Det kunne være nogle blomsterlignende ting de kunne flyve rundt om, sidde på og sole sig samt væske/næring ad libitum?

Når de så var blevet store og klar til at lade livet for at man kunne høste deres støv, ville du så - med tanke på dit syge barn som bliver svagere for hver dag der går - kunne stå inde for at aflive dem hurtigt uden lidelser og unødvendig stress, skynde dig til hospitalet og aflevere høsten for at hjælpe både dit eget barn og alle de venner han/hun nu havde fået på kræftafdelingen?

Kakerlakken

Ville du gøre det samme med kakerlakkerne? Uden at blinke ville du aflive i tusindevis for at kurere kræft...Hvor blev moralen af?

Foreløbig opsummering

Sammenligningen med dyrearterne og inddragelsen af et kræftsygt barn, kan virke overdramatiseret og ude af proportioner. Det er dog et forsøg på at tegne stregen op, for at bruge et metaforisk udtryk. Et eksempel som ligger midt imellem kunne være rotter og mink - Den analyserende læser har modtaget budskabet.

Tilbage til WelFur.dk

Pelsdyr - mink - sådan er det

Minken ser sød ud og den skal have det som alle andre produktionsdyr. Den skal have ekskrementer væk fra sit bur, den skal have tørt halm i redekassen, den skal kunne hoppe ud på sin hylde og lege med sit legerør, den skal kunne gå ud for enden af sit bur og trykke på knappen med næsen og dermed få vand døgnet rundt, den skal have mad hver dag uden undtagelser, den skal have lov til at blive syg som os mennesker og have behandling med penicilin når nødvendigt og tilses jævnligt (uden konstant medieovervågning der kan presse farmeren til aflivning fremfor behandling). Når tiden er kommet - skal den have en hurtig død hvor den sover ind på 15 sekunder og uden unødvendig stress, da den bliver taget lige fra buret og dermed ikke har transporttid som man kender fra andre produktionsdyr.

Det endelige pelsprodukt

Når pelsen er klar og solgt på kopenhagenfur.com. Når minkfarmeren har forsørget sin familie og ikke mindst alt på minken er brugt til eksempelvis biogas og benmel. Så kan de overskydende penge afleveres til kræftafdelingen (skat) og helbrede vores unge, gamle, kære, dem der er knap så kære, mig, og tro det eller ej, men også dig!

For eller imod pelsdyr

Du har ret til din mening

Det er vigtigt at det står klart at vi lever i et samfund hvor alle har ret til at have deres egen mening. Der er gode og mindre gode ting ved alle produktionsformer. Det er eksempelvis dejligt at kunne lave mad på sit komfur når man kommer sent hjem fra en hård arbejdsdag og familien venter. For at det kan lade sig gøre er der blevet brugt en masse fossilt brændstof til at lave diverse plastic- og metaldele til at fremstille komfuret. Ydermere skal der bruges en masse elektricitet til at holde det kørende. Denne kommer fra forskellige kilder...det kan være afbrænding af halmballer bare for at nævne et eksempel. Maden kommer i plastic, som er fremstillet af olie og så videre, og så videre, og så videre....welfur dk mink kopenhagenfur1⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎

Pelsbranchen er også en branche med opvejelser, men det er en branche hvor der stort set intet spildprodukt er. Man laver tværtimod andres spildprodukter, så som slagteaffald, til genbrug. For eller imod, så er denne del af branchen ikke diskussionsværdig.           www.slaa-soem-i.dk

Skarpe holdninger ud - argumenter og analyse ind

De fleste mennesker som har "skarpe holdninger" lever i et stort dobbeltmoralsk univers og det er derfor vigtigt at du kigger dit livsmønster efter med forstørrelsesglas og fjerner dobbeltmoralen. Er din holdning imod så er det slut med kæledyr i bur (som ofte ender med en lav levestandard når de første 14 dage er gået), madvarer for alt der ikke lever op din standard (dvs. ting som du ikke har grundigt undersøgt oprindelsen af), Kaffe der er samlet af fattige mennesker under kummerlige forhold, Stort set alle former for smykker der for hovedpartens tilfælde stammer fra miner i underudviklede lande der ligeledes er fremvundet af mennesker der lever under kummerlige forhold. Og så videre, og så videre, og så videre.    Samarbejde

Hvad gør WelFur og welfur.dk

WelFur

WelFur er en ordning og et brand, om man vil, som skal gøre det nemmere for købere, og for så vidt også dig, at vurdere om minken har haft levevilkårer under den rette standard. Ved standard, menes der fornuftig dansk husdyrbrug og gældende regler og kontroller som dyrlæge x antal gange om året, welfur-kontroller (der er vilkårlige) m.m. - Målet jævnføre Kopenhagenfur.dk er kun at sælge certificeret WelFur-mink og derved gøre det uinteressant ikke at have gode dyrevelfærdsregler for sine eksempelvis mink. Så vidt så godt. Set med danske øjne, er standarden meget høj. Der er regler for burstørrelser, legeredskaber, udmugning, halmtilgang og meget andet. Nogle udlandske mindre udviklede lande har ikke samme standarder og det er dem der er målet, om man så må sige, for denne ordning. Det er i alles interesse at vores dyr har det godt.

Welfur.dk

Welfur.dk har det formål at informere den kloge læser som søger ekstra information omkring spørgsmål i livet - enten noget han/hun vil vide mere om grundet tvivl, eller simpelthen ingen information har om emnet og derfor vil gøre sig selv klogere. Som beskrevet flere steder i dette produkt, er det vigtigt at man ikke føler at man bliver tvunget til en holdning. Der vil være individer som man ikke kan nå ind til, og sådan vil det jo altid være. Jeg har stor respekt for folk med forskellige holdinger som stadig kan føre en god konstruktiv samtale uden at hæve stemmen, Welfur.dk er et middel der har til formål at nå ud til disse personer.     Forbindelser

Denne side er ikke en officiel side om welfur, men derimod et indblik i min opfattelse af welfur-ordningen.      pandoras-box

Læs mere om fakta og fiktion